Tag Archives : ספקי גישה


ברק 013 – 6

הבטיחו לי פיצוי על נזק שגרמו לי ואחרי מספר חודשים כששאלתי לגבי הפיצוי הם טענו שזה לא מופיע במחשב ואין לי שום אפשרות להוכיח שהם הבטיחו למרות שיש לי את פרטי המוקדן והתאריך בו התבצעה השיחה!!! הוא פשוט לא זוכר… בקיצור מה אפשר להגיד? זאת פשוט רמאות


אינטרנט זהב – 5

שירות מגעיל בצורה בלתי מתוארת. אחרי שחיברו אותי להשיג אותם בכדי להתנתק לקח כמה ימים ובזבוז של הרבה שיחות טלפון וכסף. הם המשיכו לחייב אותי ועד היום חייבים לי 400 שקל.
על מצפונכם…