Tag Archives : תקרות אקוסטיות


חומרי בידוד

חומרי בידוד המשמשים לאיטום מפני חדירת רעשים נמצאים בתקרות גבס במשרדים ומבנים הדורשים אקוסטיקה ברמה גבוהה. הבידודים שמבוצעים על ידי יהודה ייבוא ייצוא מיוצרים מצמר זכוכית לבניה ועומדים במבחני מכון התקנים לפי תקן 755. בדרך כלל ניתן לקבל את חומרי הבידוד והבידודים עצמם ב 2 גדלים ועוביים לצרכים שונים .

הבידוד אשר מיוצר מצמר זכוכית משמש לאיטום אקוסטי ותרמי בעבור קירות גבס גגות או רעפים. קיימים גם מזרני צמר זכוכית המשמשים לבידוד בגגות ורעפים.


תקרות גבס מעוצבות

מי שמכיר את עיצוב הבית מבפנים מכיר טוב טוב את השגעון שניתן להגיע בעיצוב תקרות גבס. ניתן לעצב כיום שילובים של נישות ותאורה בתקרות הגבס בתוך הבית בצורה מדהימה.  יהודה ייצוא ייבוא מתמחים בחומרים ייחודיים לביצוע עבודות בגבס ומתן ייעוץ לעיצוב תקרות גבס בתוך הבית. חלק משמעותי מהלקוחות שניתן למנות ליהודה ייצוא : מוסדות חינוך , משרדי עסקים , מבנים מפוארים ועוד.