אודותינו


מי אנחנו?
Buy4Sure הינו פרי יוצרם של חמשת מפעילי השירות האינטרנטי Buy4Sure .

מטרת האתר הינה לענות על צורך שיווקי הקיים במדינת ישראל , ותואם את אופי האזרח הישראלי הממוצע.

שיתוף דעתם של צרכנים , עוזר לציבור ולצרכנים אחרים בקבלת החלטות רכש במירב מוצרים ברי-קיימא

ו/או שירותים נשכרים.

דירוגם של המוצרים/שירותים יכול לכלול הן דיעות חיוביות והן דיעות שליליות על פי נסיונו האישי של הקונה.

זכור! בעזרת חוות דעתך הלקוח הבא יבצע קנייה בטוחה!

אף על פי שהאתר מאפשר את רוב השירותים , נשמח אנו , מפעילי האתר והשירות

לענות על כל שאלה שתעלה אצלכם הגולשים .

מקווים שתפיקו את מירב התועלת וההנאה.

צוות Buy4Sure -