Category Archives : כלי רכב/מוסכים


צמיגים ומצברים –

צמיג ישיר ממוקם בשילוח 7 קרית מטלון פ”ת
הגעתי ביגלל מחיר זול מאד שקיבלתי
חוץ מעשרות אחוזים שחסכתי קיבלתי שירות מדהים
המקום מעוצב כמו בחול ואין כלל דימיון לפנצריות שקימות בארץ
שווה ביקור גם אים לא קונים