Category Archives : ספרים


שעות מתות/אורי אדלמן 2

שעות מתות הוא רומן מתח מדהים עם עלילה סוחפת…
האם היתה זו “רשלנות רפואית” או עוד ניתוח שהסתבך?
נועם דנציג רופא צעיר ומבטיח לקראת סוף ההתמחות, יחקור לעומק האם הנערה ששכבה על שולחן הניתוחים ושמותה סיער את המדינה .. היתה קורבן לרשלנות או שמותה היה בלתי נמנע?