Category Archives : תקרות גבס


תקרות גבס מעוצבות

מי שמכיר את עיצוב הבית מבפנים מכיר טוב טוב את השגעון שניתן להגיע בעיצוב תקרות גבס. ניתן לעצב כיום שילובים של נישות ותאורה בתקרות הגבס בתוך הבית בצורה מדהימה.  יהודה ייצוא ייבוא מתמחים בחומרים ייחודיים לביצוע עבודות בגבס ומתן ייעוץ לעיצוב תקרות גבס בתוך הבית. חלק משמעותי מהלקוחות שניתן למנות ליהודה ייצוא : מוסדות חינוך , משרדי עסקים , מבנים מפוארים ועוד.